Uniwersalny i nieprzemijalny

Lata 70. ubiegłego stulecia definitywnie poszerzyły obszar niezależności rysunku, przesuwając jego dotychczasowe – uwarunkowane wielowiekową tradycją – granice i na nowo określając czym jest i czym może być współczesny rysunek. Rysunek chętnie sięga dzisiaj i, co jest charakterystyczne dla sztuki początku XXI wieku, w sposób naturalny asymiluje środki, techniki i strategie do tej pory przypisane innym dyscyplinom. Definiuje na nowo język wizualny, w sposób naturalny ciągle poszerzając swoje terytorium. Rysunek jest także oczywistym obszarem eksperymentu, któremu – także w sposób naturalny – towarzyszy lapsus, błąd, obnażający to, co osobiste, indywidualne i subiektywne, ale jednocześnie niepowtarzalne i niebędące anonimowym algorytmem. To właśnie najpełniej ujawnia jego charakter i jednocześnie charakter samego rysownika. Jednocześnie, o ile dawniej wszelkie zapisy o charakterze rysunkowym jedynie po części uznawane były jako skończone, dzisiaj zdecydowanie podniesione zostały do rangi samodzielnego i pełnowartościowego medium. Dotyczy to w równej mierze zarówno rysunku tradycyjnego jak i też uzasadnia jego pełnoprawną obecność w takich dziedzinach jak grafika, plakat czy ilustracja – rysunek praktycznie leży u podstaw każdej wypowiedzi wizualnej. Tak rozumiany rysunek jawi się zatem jako medium uniwersalne i interdyscyplinarne, wspólne dla wszystkich obszarów komunikacji. Asymiluje się z różnorodnymi formami wypowiedzi, nadając im ten szczególny, wyrazisty charakter. Był, jest i zawsze będzie obecny w obszarze wszelkich działań kreatywnych człowieka. Jest po prostu nieprzemijalny…

Prof. Jacek Staszewski
Dziekan Wydziału Grafiki
ASP w Warszawie

Halina Chrostowska z d. Ostoja-Chrostowska (1929 – 1990) – Kształciła się w warszawskiej  Akademii Sztuk Plastycznych w latach 1946–1950, studiowała malarstwo i grafikę. Od 1951 roku pracowała jako asystentka w katedrze grafiki książki prof. Tadeusza Kulisiewicza na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1962–1989 kierowała Pracownią Grafiki Warsztatowej, a w latach 1968 – 1973 pełniła funkcję Prodziekany Wydziału. Zajmowała się grafiką i rysunkiem. 

Zofia Glazer (ur. 1950 – 2017) obroniła dyplom w Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1974 r. W 1978 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną jako asystentka prof. Jerzego Tchórzewskiego. 1988 roku prowadziła Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki. Od 1995 rozpoczęła pracę na Wydziale Rzeźby w Pracowni Rysunku i Malarstwa. W latach 1996 – 2005 pełniła funkcję Prodziekany Wydziału Rzeźby. Do śmierci w 2017 roku prowadziła Pracownię Rysunku na Wydziale Rzeźby. Zajmowała się malarstwem, rysunkiem, litografią.

Leszek Hołdanowicz ( ur. 1937 – 2020) W latach 1953–1958 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1961 wznowił studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierownictwem profesorów Juliana PałkiWojciecha Zamecznika i Józefa Mroszczaka, kończąc w roku 1964  dyplomem z wyróżnieniem u profesora Henryka Tomaszewskiego. W roku 1965 został asystentem prof. Mroszczaka. W roku 1969 przebywał na stypendium we Włoszech. Prowadził w latach 1974–1984 pracownię projektowania graficznego elementów i systemów informacji wizualnej. Od roku 1982 zajmował się grafiką komputerową. W latach 1974–1980 sprawował obowiązki dziekana. W latach 1987–1990 był kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego. Zajmował się grafiką  plakatem, był współtwórcą polskiej szkoły plakatu.

Zygmunt Januszewski (ur. 1956 – 2013) W latach 1976–1981 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2000 roku był wykładowcą w Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst w Salzburgu, a od 2003 roku prowadził Pracownię Ilustracji w Akademii Sztuk Pięknych Pięknych w Warszawie. Zajmował się grafiką, rysunkiem i ilustracją.

Wiktor Jędrzejec (ur. 1961 – 2019) w latach 1981–1986 studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca, zaś aneksy do dyplomu w pracowni prof. Janusza Przybylskiego i prof. Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz. Został asystentem w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. Tadeusza Jodłowskiego. W latach 1995–1999 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od 1999 prowadził w Wydziale Grafiki Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a od 2004 Pracownię Podstaw Projektowania Książki. W latach 2002–2005 był prodziekanem Wydziału Grafiki ASP a w latach 2005–2009 i 2016–2019 prorektorem tej uczelni. 
W 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Został profesorem zwyczajnym w Katedrze Multimediów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wcześniej był zatrudniony w Katedrze Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Zajmował się grafiką użytkową, warsztatową i rysunkiem.

Tadeusz Kulisiewicz (ur. 1899 – 1988) – studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1922-1923) i w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1923-1929) w pracowniach profesorów Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa. Od 1926 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt. W latach 1933-1939 prowadził kursy rysunku wieczorowego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Od 1946 roku był profesorem ASP w Warszawie. W latach 1952 – 1954 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki. 

Zygmunt Magner (ur. 1937 – 2011) – malarz, grafik. Studia artystyczne ukończył w 1967 roku w pracowni prof. Juliana Pałki na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Pracę dydaktyczną zaczynał jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jerzego Tchórzewskiego. W latach 1985-1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki, a w latach 1993 – 1999 prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmował się malarstwem, grafiką użytkową i rysunkiem.

Grzegorz Pabel  (ur. 1940) ukończył malarstwo w Pracowni Jana Cybisa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1969 roku rozpoczął pracę na macierzystej uczelni, początkowo jako asystent Rajmunda Ziemskiego. Następnie prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz, później na Wydziale Grafiki. Dwukrotnie pełnił funkcję prorektora ASP w Warszawie, w latach 1991–1993 oraz 2002–2005. W latach 1996-2007 roku prowadził Galerię Studio w Warszawie.

Teresa Pągowska (ur. 1926 – 2007) W 1951 roku została absolwentką poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), gdzie studiowała malarstwo i techniki ścienne pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego. W okresie studiów była asystentką Jacka Piaseckiego.
W latach 1950–1964 pedagog PWSSP w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), gdzie współpracowała jako docent z Piotrem Potworowskim. W 1993 przeprowadziła się do Warszawy. W latach 1971–1973 pracowała w łódzkiej PWSSP (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), gdzie prowadziła pracownię malarstwa. Od 1963 r. mieszkała w Warszawie. W 1973 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadziła tam pracownię malarstwa i rysunku w latach 1973-1992 a w 1988 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. 

Janusz Przybylski ( ur. 1937 – 1998) Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obronił dyplom w 1963 roku na Wydziale Malarstwa u Aleksandra Kobzdeja. Wykładał na macierzystej uczelni od 1964 roku w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Tchórzewskiego. W latach 1980 -1984 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafki, w 1987 roku otrzymał tytuł profesora. Uważany jest przez wielu krytyków za jednego z najbardziej samodzielnych przedstawicieli polskiego malarstwa nowej figuracji. Był również utalentowanym grafikiem – uprawiał litografię, akwafortę. 

Julian Raczko (ur. 1936) Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 1960-71 pracował, jako asystent. Uczestniczył w kursach plastycznych Domu Kultury na warszawskich Nowolipkach, a od 1963 roku studiował malarstwo warszawskiej ASP jako wolny słuchacz w pracowniach Aleksandra Kobzdeja i Jana Betleya. Od 1989 do 2001 prowadził zajęcia z rysunku w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki. W latach 1996 -1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. Zajmuje się malarstwem i grafiką, jest autorem instalacji i efemerycznych akcji artystycznych. 

Janusz Stanny (ur. 1932 – 2014) W latach 1952-56 studiował w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego.. W latach 1960-1971 był asystentem w Pracowni Ilustracji prof. Jana Marcina Szancera. W 1975 został docentem i od tego czasu, aż do przejścia na emeryturę w 2005 r. kierował Pracownią Projektowania Książki Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki. W 1986 roku) otrzymał tytuł profesora. Pracował także w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wychował wielu grafików i artystów książki. Był promotorem około 250 prac dyplomowych. 
Zajmował się grafiką projektową, książkową, prasową, plakatem, rysunkiem, ilustracją  i filmem animowanym.

Rafał Strent (ur. 1943) Studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w 1972 roku w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Potem w latach 1990 – 1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki. Profesor zwyczajny Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę głównie w technikach metalowych.

Adam Styka ( ur. 1940) Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowni prof. Mariana Jaeschke. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora. Pełnił funkcję kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki, a w latach 1999–2002 prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się grafiką i malarstwem. 

Daniel Szczechura (ur. 1930) Studiował przez rok na ASP w Warszawie (1951-52). W 1958 ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1962 ukończył studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 1970 prowadził początkowo Pracownię Projektowania Graficznego Opakowań, potem Pracownię Filmu Animowanego Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki. Scenarzysta, autor opracowania plastycznego i reżyser filmów rysunkowych, wycinankowych, a także dokumentalnych.

Waldemar Świerzy (ur. 1931 – 2013) Studia odbył w latach 1947-52 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach). Malarstwa uczył się u prof. Rafała Pomorskiego, grafiki u prof. Józefa Mroszczaka. Od 1965 roku zajął się pracą dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu jako kierownik Pracowni Grafiki Projektowej. W 1970 roku prowadził cykl wykładów dla grafików w Hawanie, w latach 1979-80 na Uniwersytecie w Meksyku, w 1985 roku wykładał w Hochschule der Kunste w Berlinie Zachodnim. W 1979 roku został przewodniczącym Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W 1994 roku objął pracownię plakatu na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współtwórca polskiej szkoły plakatu. Oprócz plakatów tworzył znaczki pocztowe, ilustracje do książek, a także okładki płyt i czasopism. 

Jerzy Tchórzewski (ur. 1928 – 1999) W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej (1943-1944). Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1946-1951. W czasie studiów związał się z kręgiem Grupy Krakowskiej, w 1957 był jednym z członków-założycieli tego ugrupowania. Od 1959 współpracował również z międzynarodowym ruchem PHASES, grupującym artystów o orientacji surrealistycznej.
Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1954 podjął pracę pedagogiczną początkowo jako asystent w prof. Jana Marcina Szancera. 0d 1962 prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. W 1987 uzyskał tytuł profesora. Zajmował się malarstwem, grafiką, był działaczem artystycznym.

Henryk Tomaszewski (ur 1914 – 2005) W 1934 roku ukończył Szkołę Przemysłu Graficznego jako rysownik litograf. W latach 1934-39 studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom zrobił w pracowni prof. Mieczysława Kotarbińskiego. Plakatem zajął się w 1936 roku. W tym samym roku zaczął współpracować z tygodnikiem satyrycznym Szpilki. W 1944 roku drukował rysunki w lubelskim tygodniku satyrycznym Stańczyk. W 1950 roku wrócił do Warszawy, gdzie zaczął projektować scenografie dla Teatru “Syrena”. Od W 1952 roku został profesorem ASP w Warszawie, na której do 1985 roku prowadził pracownię plakatu. W latach 1959 – 1966 i 1972 – 1975 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki. Wychował dziesiątki znanych dziś grafików i projektantów plakatów. Do jego pracowni przyjeżdżali na staże młodzi artyści z różnych zakątków świata. Zawsze zachęcał swoich studentów i stażystów do chodzenia własnymi drogami. Jeden z największych artystów plakatu w dziejach tej dyscypliny sztuki. Wybitny grafik, ilustrator, współtwórca polskiej szkoły plakatu. 

Maciej Urbaniec (ur. 1925 – 2004) Walczył w powstaniu warszawskim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1954). Trafił jako jeden z pierwszych uczniów pod skrzydła prof. Henryka Tomaszewskiego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1958 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1970 roku powrócił do Wrocławia jako wykładowca. Prowadził pracownię, potem katedrę, kształcąc przyszłych mistrzów (m.in.: Jana Jaromira Aleksiuna, Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Jana Sawkę). Od 1975 roku kontynuował pracę dydaktyczną w Warszawie i powrócił do dawnego nauczyciela, Henryka Tomaszewskiego, jako współprowadzący pracownię. Kilkakrotnie pełnił rolę kierownika Katedry Projektowania Graficznego, uzyskał tytuł profesora. Twórca grafiki użytkowej, przede wszystkim plakatów oraz grafiki książkowej. 

Ewa Walawska (ur. 1943) Studia na Wydziale Malarskim w PWSSP w Gdańsku rozpoczęła w 1961 roku. Jednak ukończyła ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1967 roku w pracowni Andrzeja Rudzińskiego. W 1972 roku zaczęła pracę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Grafiki Warsztatowej Zenona Januszewskiego, gdzie pracowała do 2013 roku, z przerwą w latach 1986-1995, gdy prowadziła rysunek na Wydziale Rzeźby. W 2005 roku została profesorem zwyczajnym. Jest wybitną przedstawicielką polskiej szkoły grafiki warsztatowej. 

Mieczysław Wasilewski (ur. 1942) W latach 1960-66 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1966 roku uzyskał dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. W 1971 został asystentem swojego promotora i pełnił tę funkcję do 1985 roku. Po odejściu prof. Henryka Tomaszewskiego objął po nim samodzielną Pracownię Projektowania Graficznego. Jest grafikiem, plakacistą, rysownikiem, ilustratorem, projektantem form graficznych.

Stanisław Wieczorek (ur. 1943) Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz (1962-1969) zakończył dyplomem obronionym w Pracowni Projektowania Wystaw i Targów prof. Kazimierza Nity, u którego, jeszcze jako student, pełnił nieoficjalnie funkcję asystenta. Tuż po studiach rozpoczął pracę w macierzystej uczelni. Od 1977 roku prowadził na Wydziale Grafiki Pracownię Brył i Płaszczyzn, zaś od 1980 roku – Pracownię Geometrii i Kompozycji. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Wielokrotnie pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki, na którym prowadzi dyplomującą pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, scenografią i projektowaniem wystaw, przede wszystkim jednak różnymi formami grafiki: od plakatu, przez projektowanie książek, po systemy identyfikacji wizualnej.

Władysław Winiecki (ur. 1941 – 2008) Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem profesora Artura Nachta-Samborskiego. W roku 1966 otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. W roku 1977 podejmuje pracę dydaktyczną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, prowadzi zajęcia w pracowni rysunku prof. Teresy Pągowskiej na stanowisku wykładowcy. W roku 1986 po otrzymaniu stopnia naukowego – docent – obejmuje kierownictwo pracowni graficznej w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki. Od roku 1991 po nominacji na profesora obejmuje kierownictwo pracowni graficznej – litografii. 2001 roku otrzymuje tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, a w 2006 roku tytuł profesora zwyczajnego. Zajmował się grafiką warsztatową. 

Zdzisława Ludwiniak  ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1987 roku. Studiowała malarstwo w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. Przez wiele lat była asystentką w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Pabla. Od momentu otrzymania dyplomu uczelni związana jest z nią pracą dydaktyczną. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla studentów lat młodszych na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Prezentowała swoje obrazy i rysunki na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką XI Międzynarodowego Biennale Rysunku w Cleveland w Anglii. W swojej pracy artystycznej odnosi się zawsze do natury. 

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz (ur.1974) w latach 1996–2001 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w roku 2001 w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Od 2001 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora. W latach 2016–2018 zatrudniony jako Visiting Professor w School of Art, Architecture and Design na Indiana University w Bloomington, USA. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Profesor ASP. Zajmuje się artystyczną grafiką warsztatową w klasycznych i współczesnych technikach graficznych. W mniejszym stopniu rysuje, fotografuje i tatuuje.

Sylwia Walczowska-Rojewska (ur. W 1990 r) w 2016 roku zdobyła tytuł magistry, broniąc dyplom w pracowni litografii prof. Błażeja Ostoja-Lniskiego, aneks w pracowni malarstwa prof. Pawła Nowaka. Tatuażystka, malarka, asystentka w pracowni prof. Pawła Nowaka, od ponad dwóch lat, także matka. Tematy, które porusza, dotyczą cykliczności, etapowości życia i wszelkich odstępstw od ich norm. Tworzy organiczne formy, czerpiąc ze zjawisk zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu.

Sławomir Marzec (ur.1962) absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Düsseldorf. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP Warszawa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną, performance i film. Autor ponad setki wystaw indywidualnych (m.in. Muzeum Narodowe Lublin, MCSW Elektrownia Radom, Galeria Foksal, CSW Warszawa) i kilkuset wystaw zbiorowych. Opublikował ponad 200 tekstów z pogranicza teorii i krytyki sztuki oraz 5 książek (m.in. Zabobony sztuki najnowszej). Autor licznych polemik walczących o nie/możliwą autonomię sztuki. Inicjator powołania Forum Nowych Autonomii Sztuk (2014 -18). Wiceredaktor kwartalnika Aspiracje (2019 – 2021).

Ryszard Kajzer (ur. 1973) w latach 1994-1999 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1997 r. uczył się w Schule für Gestaltung w St.Gallen w Szwajcarii. Po powrocie, w latach 1997–1999, asystował w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego, a od 2000 roku w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej i Plakatu prof. Lecha Majewskiego na warszawskiej ASP. Od 2006 prowadzi zajęcia na ASP w Warszawie, gdzie otrzymał stopień doktora. Założyciel Zerkaj Studio (www.zerkajstudio.pl) Grafik, autor plakatów, ilustracji, projektów książek i znaków graficznych.

Ryszard Ługowski (ur. 1955) studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otrzymał dyplom na Wydziale Malarstwa w 1982 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Prowadził pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w ASP w Warszawie. Nadanie tytułu  profesora sztuk pięknych otrzymał w 2013 roku. Jest autorem wypowiedzi na temat sztuki i własnej praktyki artystycznej. Obserwuje ciała niebieskie i strzela sportowo, gra na misach tybetańskich i gongach . W roku 2017 wraz z Pauliną Sylwestrowicz powołał do istnienia  formację artystyczną  EX NIHILO- MUZYKA PUSTKI , która z powodzeniem realizuje performance wizualno – dźwiękowe  inspirowane  filozofią zen.

Piotr Welk studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w roku 1998 w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Na macierzystej uczelni pracuje na Wydziale Grafiki oraz prowadzi pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Pracuje w obszarze nowych technik i technologii graficznych, zwanych niekiedy grafiką cyfrową, wykorzystywanych w animacji, filmie i strategiach komunikacji wizualnej. Zajmuje się plakatem, opracowaniem graficznym książek, rysunkiem, malarstwem, fotografią, wideoartem. Tworzy grafiki komputerowe w technikach 2D i 3D, animacje komputerowe i efekty specjalne do filmów animowanych. Jest autorem instalacji multimedialnych. 

Piotr Smolnicki (ur.1952) obronił dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Grafiki w pracowni grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej, aneks z malarstwa pod kierunkiem  prof. Teresy Pągowskiej w roku 1982. W latach 2005-2008 pełnił funkcje Prodziekan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Organizator i kierownik pierwszych studiów doktoranckich na ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki, twórca programu w/w studiów. W kadencji 2008-2012 Dziekan Wydziału Grafiki. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią, obiektem graficznym.

Piotr Siwczuk (ur. 1973)  studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 1998 r. zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa prof. Huberta Borysa. Od 2008 prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. Pełni funkcję Prodziekan Wydziału Grafiki na kadencję 2020 – 2024. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, rysunkiem i rzeźbą.

Piotr Dudek (ur.  1989) w latach 2008-2011 studiował politologię na University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. W roku 2018 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Jego praca dyplomowa Dudek News została wybrana do udziału w wystawie ComingOut – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie członek zespołu agencji kreatywnej CUKIER.

Paweł Nowak (ur. 1965) w latach 1985-90 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Od 1989 roku pracuje na macierzystym wydziale, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa. 2009-2016 pełnił funkcję prorektora do spraw artystycznych, naukowych i współpracy zewnętrznej w ASP w Warszawie. Z jego inicjatywy powstały; Galeria Aspekt, 2002-2007 oraz Galeria Salon Akademii, którą kieruje od jej powstania w 2009 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją, multimediami. 

Paulina Buźniak (ur.1986) w latach 2006–2011 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni prof. Błażeja Ostoja Lniskiego. Aneks otrzymała w Pracowni Ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego. Od 2011 roku pracuje w ASP w Warszawie. Jest artystką wizualną, zajmuje się: litografią, tkaniną artystyczną, ilustracją i projektowaniem graficznym. 

Nastazja Ciupa (ur. 1991) dyplom obroniła w Pracowni Litografii, aneks w Pracowni Form Reklamowych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  Asystentka w Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się grafiką artystyczną oraz malarstwem. 

Michał Chojecki (ur. 1985) studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 2004-09, w 2015 uzyskał stopień doktora. Od 2009 pracuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie prowadzi I Pracownię Rysunku i Malarstwa. Od 2014 roku prowadzi Oficynę Peryferie, pracownię drukarsko-introligatorską oraz wydawnictwo, zajmujące się niszowymi formami publikacyjnymi. Artysta wizualny, wydawca. Autor wielu zinów i książek artystycznych.

Mateusz Machalski (ur. 1989) studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 2009–2014, które ukończył z wyróżnieniem Rektorskim. Pracuje na Wydziale Grafiki w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Wybrany jako Projektant Roku 2019 w Polish Graphic Awards. Zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych oraz krojów pisma. 

Marcin Jurkiewicz (Ur.1969) w latach 1989-1992 studiował na Wydziale Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w 1995 roku pod kierunkiem profesora Rajmunda Ziemskiego. Aneks do dyplomu uzyskał w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Grafiki. Od 2010 roku jest asystentem w pracowni rysunku i malarstwa. W roku 2012 uzyskuje stopień doktora. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i konserwacją malarstwa. 

Magdalena Boffito w latach 1998-2003 studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Władysława Winieckiego. Od 2009 roku związana z macierzystą uczelnią. Prowadzi zajęcia w Pracowni Litografii. Artystka wizualna, zajmuje się grafiką, malarstwem, fotografią i ilustracją.

Krzysztof Trusz (ur. 1957). absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończyłem w 1984 r. Od 1987 roku pracuję na Wydziale Grafiki. Prowadzi Pracownię Struktur Wizualnych oraz Pracownie Projektowania Gazet i Czasopism. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. 

Karolina Zimna-Stelmaszewska (ur. 1988) ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w 2016 roku realizując dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej oraz Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. Obecnie asystentka oraz doktorantka w Pracowni Interdyscyplinarnych Technik Klasycznych na macierzystej uczelni. Zajmuje się przede wszystkim grafiką artystyczną. 

Henryk Gostyński (ur.1960) w 1985 roku ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa realizował u prof. Jerzego Tchórzewskiego, z grafiki warsztatowej u prof. Zenona Januszewskiego. Od 1985 roku pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, obecnie profesor zwyczajny. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Malarstwa. W 2012 roku założył formację artystyczną: Eksperymentalne Laboratorium Naukowo– Badawcze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, działaniami intermedialnymi. 

Grażka Lange absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła na Wydziale Grafiki w Pracowni Książki i Ilustracji prof. J. Stannego. W latach 1988-1998 pracowała w Pracowni Typografii Lecha Majewskiego i Maćka Buszewicza później jako asystentka w Pracowni Projektowania Książki Maćka Buszewicza. Od 2013 prowadzi Pracownię Ilustracji na Wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką,  projektuje książki.  Ostatnio tworzy tandem projektowy z Moniką Hanulak. Ich ostatnie autorskie książki to “Książka dla psa” i “Książka dla kota”.

Dorota Optułowicz McQuaid studiowała na Wydziale Grafiki w latach 1989-1994. Ukończyła je z wyróżnieniem. Dyplom z grafiki warsztatowej obroniła w pracowni prof. Rafała Strenta. Aneks z malarstwa powstał w pracowni prof. Janusza Przybylskiego. Przez wiele lat była asystentkę w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego profesora Leszka Hołdanowicza. Obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Klasycznych Technik Graficznych. w 2005 roku objęła Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów Studiów Niestacjonarnych. Wykorzystuje materię graficzną do eksperymentów przestrzennych.

Błażej Ostoja Lniski (ur.1974). W latach 1994–1999 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił z wyróżnieniem rektorskim na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Profesor sztuk plastycznych (2013). Od 1999 roku związany zawodowo z macierzystą uczelnią. Od 2008 prowadzi na Wydziale Grafiki Pracownię Litografii. W latach 2008–2012 kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Grafiki i prodziekan tego Wydziału, dziekan w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Artysta malarz, artysta grafik (warsztatowy) – głównie litograf, projektant książek, plakatów, krojów pism.

Arkadiusz Ruchomski (ur. 1978) W latach 2000-2001 2001-2007 studiował w Instytutcie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Malarstwa. Dyplom obronił w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Kortyki (ASP Wrocław) . Od grudnia 2008 roku jest asystentem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach: prof. Huberta Borysa i ad dr Piotra Siwczuka. Zajmuje się malarstwem. 

Arkadiusz Glegoła (ur.  w 1994) Ukończył wydział Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim. Brał udział w XI edycji wystawy Coming Out – Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie. Działa interdyscyplinarnie. Zajmuje się malarstwem, grafiką oraz eksperymentuje z fotografią. 

Le Mai Nguyen-Zaniewska (ur. w 1985) w 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom graficzny został wykonany w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, aneksy do dyplomu w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza oraz w Pracowni Malarstwa prof. Grzegorza Pabla. Cykl grafik został pokazany na wystawie Najlepszych Dyplomów Coming Out. Od 2009 roku pracuje na macierzystej uczelni. W swojej twórczości zajmuje się grafiką eksperymentalną.

Anna Klonowska absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki wydawniczej obroniła u prof. Lecha Majewskiego, aneks z malarstwa u prof. Jerzego Tchórzewskiego, aneks  z ceramiki u prof. Adam Myjaka.  Prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem.

Andrzej Węcławski (ur. 1962) studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP w latach 1981-1986. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1986 roku związany z Uczelnią. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Grafiki, wieloletni kierownik Katedry Grafiki Artystycznej, obecnie prowadzi dyplomową Pracownię Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej. Uprawia grafikę warsztatową (techniki metalowe i litografię), malarstwo oraz rysunek.

Aleksandra Owczarek (ur. w 1987) studiowała na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej wraz z aneksami z malarstwa i rysunku obroniła w 2011 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta na macierzystym Wydziale, obecnie jako adiunkt w Pracowni Grafiki Alternatywnej i Technik Offsetowych. W 2021 roku uzyskała stopień doktora sztuki. W swoich obecnych artystycznych poszukiwaniach skupia się na transformacji grafik i obrazów w formy przestrzenne.

Agnieszka  Cieślińska – Kawecka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1991 roku. Obecnie prowadzi Interdyscyplinarną Pracownię Technik Klasycznych w rodzimej uczelni. Od 2015 roku prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Jej twórczość graficzna wpisuje się w nurt figuratywny, eksploatujący wątki inspirowane sztuką czasów średniowiecza i renesansu. 

Lech Majewski (ur. 1947) Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1972 roku w pracowni Henryka Tomaszewskiego, którego uważa za swojego mistrza. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni w stopniu profesora zwyczajnego. Prowadzi dyplomową Pracownię Grafiki Wydawniczej. Jest jednym z twórców i opiekunów Międzynarodowego Biennale Plakatów w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, głównie plakatem i książką.

Ania Wieluńska (ur. 1992) absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obroniony z wyróżnieniem Rektorskim. Obecnie doktorantka oraz prowadząca pracownię projektowania krojów pisma. Projektantka graficzna, typografka, projektantka krojów pisma. 

Aleksander Myjak (ur. 1985 roku ) w 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza. Aneks w Pracowni Malarstwa prof. Adama Styki. Od 2009 roku pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie jako asystent. W 2018 uzyskał stopień Doktora na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. 

Stanisław Wójcik (ur. 1982) Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2002-2008 ukończone dyplomem w Pracowni Plakatu i Projektowania Graficznego. Jest adiunktem w Pracowni Malarstwa na Wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rzeźbą. Muzyk folkowy. 

Ola Kot ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie rektorskie i została uznana przez magazyn „2+3D” za jeden z najlepszych dyplomów projektowych. Uzyskała stopień doktora na podstawie pracy. Na macierzystym wydziale prowadzi Pracownię Typografii, Pracownię Projektowania Graficznego oraz współprowadzi Pracownię Grafiki Projektowej i Komunikacji Wizualnej na studiach. Specjalizuje się w typografii, grafice wydawniczej i formach przestrzennych.

Monika Hanulak ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 2001 roku na Wydziale Grafiki. Uzyskała dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta, aneks w zakresie malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 2001 roku zatrudniona na stanowisku asystentki w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego na Wydziale Grafiki, od 2006 do 2013 na stanowisku asystentki w Pracowni Ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego, od 2013. asystentka Grażki Lange w Pracowni Ilustracji ASP w Warszawie. Zajmuje się rysunkiem, ilustracją, projektowaniem książek.